Mandalay Inn: Nơi ở tại Siem REAP, Campuchia

Xuất bản: Tháng 1 năm 2013. Sau nhiều lượt sai khác nhau, cuối cùng tôi cũng đến được con đường chứa đựng khách sạn mà tôi đang ở. Đã quá nửa đêm ở Siem Reap, và tôi đã cố gắng hết sức để không say rượu khi tôi trở về khách sạn sau một đêm…

Read more


Cuộc sống ở Paris: Một tháng xuống

Đăng: 03/21/19 | Ngày 21 tháng 3 năm 2019 Nó đã chính xác một tháng kể từ khi tôi chuyển đến Paris. Trong thời gian đó, nó là rượu vang không ngừng nghỉ, pho mát, bia, gặp gỡ người có ảnh hưởng, các sự kiện xã hội thời trang, tiệm nhà văn, bảo tàng, dã…

Read more


13 Lời khuyên cho RVing với trẻ em

Đăng: 6/3/2021 | Ngày 3 tháng 6 năm 2021 Tôi không có nhiều kinh nghiệm RV - và tôi chắc chắn không có kinh nghiệm nào với trẻ em. Nhưng, mùa hè này, với nhiều người đang lên kế hoạch cho các kỳ nghỉ trong nước thay vì đi du lịch nước ngoài, RV Travel…

Read more