Archives July 10, 2022

Hướng dẫn đầy đủ để lặn trong Koh Tao

Cập nhật: 2/2/2020 | Ngày 2 tháng 2 năm 2020 Đây là một bài khách của Alexandra Baackes, huyền thoại đằng sau Alex ở Wanderland. Cô ấy cũng là một Padi Divemaster và một công dân của Koh Tao, Thái Lan. Koh Tao là một điểm đến phổ biến cho thợ lặn và là một…

Read more